Kategori: Okategoriserade

Medlemsundersökning 2020

I september förra året genomförde vi en medlemsundersökning, den gav många intressanta idéer och svar som styrelsen har använt i sitt arbete fram tills idag. Nu genomför vi därför återigen en ny undersökning och hoppas på att så många medlemmar som möjligt tar chansen att på ett enkelt och anonymt sätt bidra med era åsikter…
Läs mer

Handhavande Spolplattan

Handhavande Spolplattan Lås upp containern Koppla strömkabeln (med röd handske) till elskåpet på vaktstugans gavel Koppla den lösa vattenslangen som hänger i containern till slangen som hänger på vaktstugan och sedan till högtryckstvätten Koppla in strömmen till högtryckstvätten i elskåpet i containern (den ska normalt sitta färdigkopplad) På vaktstugans elskåps vänstra sida sitter huvudströmbrytaren. Sätt brytaren på…
Läs mer

Nya rutiner på spolplattan!

Nya rutiner på spolplattan! Äntligen är spolplattan i drift igen! Tack vare ett toppen jobb från våra elektriker på mtmel.se. Handhavande instruktioner kommer upp snarast. Tills vidare så skicka ett sms till mig så ringer jag upp och förklarar 0702699696. (respektera klockan! Ej nattetid..) Några viktiga saker som GÄLLER! Spolplattan är endast för båtbottentvätt!!! Ingen…
Läs mer

Bottentvätt på upptagningsdag

Bottentvätt på de gemensamma upptagningsdagarna! För att hålla nere kostnaderna, och samtidigt följa miljöföreskrifterna, måste vi hjälpa varandra. Det är varje båtägares ansvar att båtbotten är tvättad efter upptagningen. Men hjälps alla åt på spolplattan med att tvätta, borsta, skrapa, hålla rent och hålla i, så kan vi korta tiden för varje båt. Kranbilarna tar…
Läs mer

Upptagning

Datum för upptagning spikade Datum för upptagning 19:e september10:e oktober Läs mer under fliken ”Upptagning” där du även kan boka.

Viktig information – Spara på vattnet i Svanvik

Följande uppmaning har vi fått ifrån samfälligheten i Svanvik därifrån vi får vårt vatten i hamnen. Trots att det har regnat en del den sista tiden är det torrt markerna – generellt som torråret 2018. Styrelsen bevakar vattenkonsumtionen kontinuerligt och uppmanar nu till besparingar så att vattenförsörjningen till hela Svanvik säkras.  Vi förbrukar för närvarande…
Läs mer

Arbetsdag

12 april, samling kl. 10:00 vid klubbstugan

Sjösättning 2020

Följande datum är det gemensamma sjösättning: Lördag 18 april, start kl. 07:00Lördag 16 maj, start kl. 07:00

Premiär för vårt nyhetsbrev!

Här är första numret av vårt första nyhetsbrev Klicka här