Månad: juli 2020

Viktig information – Spara på vattnet i Svanvik

Följande uppmaning har vi fått ifrån samfälligheten i Svanvik därifrån vi får vårt vatten i hamnen. Trots att det har regnat en del den sista tiden är det torrt markerna – generellt som torråret 2018. Styrelsen bevakar vattenkonsumtionen kontinuerligt och uppmanar nu till besparingar så att vattenförsörjningen till hela Svanvik säkras.  Vi förbrukar för närvarande…
Läs mer