Månad: augusti 2020

Bottentvätt på upptagningsdag

Bottentvätt på de gemensamma upptagningsdagarna! För att hålla nere kostnaderna, och samtidigt följa miljöföreskrifterna, måste vi hjälpa varandra. Det är varje båtägares ansvar att båtbotten är tvättad efter upptagningen. Men hjälps alla åt på spolplattan med att tvätta, borsta, skrapa, hålla rent och hålla i, så kan vi korta tiden för varje båt. Kranbilarna tar…
Läs mer

Upptagning

Datum för upptagning spikade Datum för upptagning 19:e september10:e oktober Läs mer under fliken ”Upptagning” där du även kan boka.