Månad: september 2019

Anmäl dig till e-postlistan

Som ett resultat av den nyligen avslutade medlemsundersökningen ser vi i styrelsen att det finns ett ökat behov från vår sida att informera om vad som händer i hamnen och vad vi gör. Vi kommer därför att införa ett kvartalsnyhetsbrev som kommer publiceras på vår hemsida, Facebooksida samt via e-post till de som önskar. För…
Läs mer

Medlemsundersökning

Styrelsen bjuder in alla medlemmar att svara på en enkät med 15 frågor angående era åsikter om hamnen. Detta hjälper oss att utveckla hamnen i den riktning ni medlemmar önskar. Du är helt anonym och det finns möjlighet att komma med egna förslag och idéer. Den fungerar lika bra att svara på i mobilen som…
Läs mer