Månad: november 2022

El och vatten avstängt

Vattnet är nu avstängt i hamnen och på upplägget. Elen till bryggorna är bortkopplade och all belysning är släckt för att spara el.