Föreningen

Medlemskap i Svanviks Båtklubb

.

För att få äga eller hyra båtplats i Svanviks båthamn krävs medlemskap i Svanviks Båtklubb. Detsamma gäller om du varken äger eller hyr båtplats men ändå vill använda klubbens ramp för sjösättning och upptagning under året. 

Medlemsavgiften är f.n. 482 kr/år, varav 82 kr går vidare till de två organisationer som klubben är ansluten till, Svenska Båtunionen SBU och Västkustens Båtförbund VBF.

Förutom medlemsavgiften betalar våra båtplatsägare en driftkostnadsandel som bestäms efter platsens storlek, samt avgifter för väg, vatten och miljö. De har då rätt att utnyttja hamnens alla faciliteter utan extra kostnader. 

Medlemmar som inte äger eller hyr plats i hamnen utan endast använder rampen, skall utöver medlemsavgiften betala en årsavgift på 500 kr. De har då rätt att fritt använda rampen ett obegränsat antal gånger.

Medlemskap kan sökas via e-post styrelsen@svanviksbatklubb.se. Ange namn, e-post, adress och telefon, så hör vi av oss. 

.

Styrelse

Ordförande: Mats Bäcklund 0702 – 112 344

Vice Ordförare: Alexander Wikander

Sekreterare: Stephan Larsson 0707 – 588 161

Kassör: Mikael Hermansson

Hamnkapten: Robert Johansson 0707 – 998 186

Ledamot: Eric Molin

Ledamot: Benny Eriksson

Suppleant: Oskar Klaesson

Suppleant: Magnus Haellquist

Kontakt: styrelsen@svanviksbatklubb.se

.

Föreningsdokument

Protokoll Årsmöte 2023 sida 1

Protokoll Årsmöte 2023 sida 2

Protokoll Årsmöte 2023 sida 3

Protokoll Årsmöte 2023 sida 4

Protokoll Årsstämma 2022

Protokoll Årsstämma 2019

Protokoll Extrastämma 190505

Stadgar för Svanviks Båtklubb

Miljöplan för Svanviks Båtklubb

Integritetspolicy för Svanviks Båtklubb

Kontrakt för uthyrning