Föreningen

Medlemskap

Medlemskap ger rätten att nyttja föreningens faciliteter i hamnen som t.ex. mastkran, sjösättningsramp, avspolningsplatta etc.

Kostnad för 2020 är 382 kr varav 82 kr går till SBU (Svenska Båt Unionen) och VBF (Västkustens Båtförbund). I den senare ingår medlemstidningen Båtliv.

Medlemskap kan sökas via formuläret ”kontakt”, fyll i e-post, namn, adress, telefon- och personnummer så kommer en avi på posten.

.

Styrelse

Ordförande: Mats Bäcklund 0702 – 112 344

Vice Ordförare: Alexander Wikander

Sekreterare: Lars Svensson 0709 – 665 160

Kassör: Mikael Hermansson

Hamnkapten: Christer Martinsson

Ledamot: Heikki Virtanen 0735 – 436 833

Ledamot: Robert Johansson

Suppleant: Arvid Martinsson

Suppleant: Stephan Larsson

.

Föreningsdokument

Protokoll Årsstämma 2019

Protokoll Extrastämma 190505

Stadgar för Svanviks Båtklubb

Miljöplan för Svanviks Båtklubb

Integritetspolicy för Svanviks Båtklubb

Kontrakt för uthyrning