Föreningen

Styrelse

Ordförande: Mats Bäcklund 0702 – 112 344

Vice Ordförare: Alexander Wikander

Sekreterare: Lars Svensson 0709 – 665 160

Kassör: Mikael Hermansson

Hamnkapten: Christer Martinsson

Ledamot: Heikki Virtanen 0735 – 436 833

Ledamot: Robert Johansson

Suppleant: Arvid Martinsson

Suppleant: Stephan Larsson

.

Föreningsdokument

Protokoll Årsstämma 2019

Protokoll Extrastämma 190505

Stadgar för Svanviks Båtklubb

Miljöplan för Svanviks Båtklubb

Integritetspolicy för Svanviks Båtklubb

Kontrakt för uthyrning