Föreningen

Styrelse

Ordförande: Mats Bäcklund 0702-112344

Vice Ordförare: Alexander Wikander

Sekreterare: Lars Svensson

Kassör: Mikael Hermansson

Hamnkapten: Christer Martinsson

Ledamot: Heikki Virtanen

Ledamot: Robert Johansson

Suppleant: Arvid Martinsson

Suppleant: Ulf Eriksson

.

Föreningsmateriel

Stadgar för Svanviks Båtklubb

Kontrakt för uthyrning