Månad: september 2020

Medlemsundersökning 2020

I september förra året genomförde vi en medlemsundersökning, den gav många intressanta idéer och svar som styrelsen har använt i sitt arbete fram tills idag. Nu genomför vi därför återigen en ny undersökning och hoppas på att så många medlemmar som möjligt tar chansen att på ett enkelt och anonymt sätt bidra med era åsikter…
Läs mer

Handhavande Spolplattan

Handhavande Spolplattan Lås upp containern Koppla strömkabeln (med röd handske) till elskåpet på vaktstugans gavel Koppla den lösa vattenslangen som hänger i containern till slangen som hänger på vaktstugan och sedan till högtryckstvätten Koppla in strömmen till högtryckstvätten i elskåpet i containern (den ska normalt sitta färdigkopplad) På vaktstugans elskåps vänstra sida sitter huvudströmbrytaren. Sätt brytaren på…
Läs mer

Nya rutiner på spolplattan!

Nya rutiner på spolplattan! Äntligen är spolplattan i drift igen! Tack vare ett toppen jobb från våra elektriker på mtmel.se. Handhavande instruktioner kommer upp snarast. Tills vidare så skicka ett sms till mig så ringer jag upp och förklarar 0702699696. (respektera klockan! Ej nattetid..) Några viktiga saker som GÄLLER! Spolplattan är endast för båtbottentvätt!!! Ingen…
Läs mer