Handhavande Spolplattan

Handhavande Spolplattan

Handhavande Spolplattan

 1. Lås upp containern
 • Koppla strömkabeln (med röd handske) till elskåpet på vaktstugans gavel
 • Koppla den lösa vattenslangen som hänger i containern till slangen som hänger på vaktstugan och sedan till högtryckstvätten
 • Koppla in strömmen till högtryckstvätten i elskåpet i containern (den ska normalt sitta färdigkopplad)
 • På vaktstugans elskåps vänstra sida sitter huvudströmbrytaren. Sätt brytaren på läge 1. 

Lyser lampan grönt är det klart att använda högtryckstvätten till att tvätta botten på båten. 

Tänk på att vara sparsam med vattnet!

Obs! Om det lyser rött, gör då så här: 

 • Tryck in den vita knappen på elskåpets högra sida och håll in den i cirka 20 sekunder
 • Stäng därefter av huvudströmbrytaren på skåpets vänstra sida
 • Vrid sedan på huvudströmbrytaren igen, nu ska det lysa grönt och tvätten är då klar att användas för bottentvätt på din båt.

När du är klar med tvättningen av botten så gör du följande:

Stäng INTE av huvudströmbrytaren! (på elskåpets vänstra sida)

 • Ställ in högtryckstvätten i containern
 • Häng tillbaka slang och kablar
 • Använd gummiskraporna till att rengöra plattan Undvik att skrapa ner ”skiten” som du spolat från båten i gallerbrunnen!!! 

Lyft av locket på gallerbrunnen. Ta upp och rengör silen som sitter där. 

Släng allt som städats upp i den stora tanken

SPOLA INTE RENT PLATTAN MED VATTEN!

 • Häng tillbaka skrapor och skyfflar, stäng och lås containern 

NÄR ALLT ÄR KLART

 STÄNG AV HUVUDSTRÖMBRYTAREN (VREDET PÅ ELSKÅPETS VÄNSTRA SIDA)

Tänk på att lämna allting i den ordning som det var när du öppnade containern, gärna bättre!
Har du flyttat på konerna så ställ tillbaka dem. 
Glöm inte att hänga tillbaka kedjan till rampen om du använt den när du tog upp båten.             

Styrelsen Svanviksbåtklubb