Medlemsundersökning 2020

Medlemsundersökning 2020

I september förra året genomförde vi en medlemsundersökning, den gav många intressanta idéer och svar som styrelsen har använt i sitt arbete fram tills idag. Nu genomför vi därför återigen en ny undersökning och hoppas på att så många medlemmar som möjligt tar chansen att på ett enkelt och anonymt sätt bidra med era åsikter och idéer om vår hamn.

Undersökningen består av 17 frågor, klicka dig igenom alla tills du får ett ”tack för din medverkan”, annars kommer inte svaren fram.

Undersökningen ligger uppe t.o.m nu på fredag 25/9, sen kommer svaren sammanställas på lördag och presenteras för styrelsen på söndag.

Så ta nu chansen och hjälp till med att svara på frågorna och lämna dina idéer och synpunkter så att styrelsen får ett bra underlag att jobba vidare med.

https://www.survio.com/survey/d/K6N8T4Z3J9A2W1A7O