Bottentvätt på upptagningsdag

Bottentvätt på upptagningsdag

Bottentvätt på de gemensamma upptagningsdagarna!

För att hålla nere kostnaderna, och samtidigt följa miljöföreskrifterna, måste vi hjälpa varandra. Det är varje båtägares ansvar att båtbotten är tvättad efter upptagningen. Men hjälps alla åt på spolplattan med att tvätta, borsta, skrapa, hålla rent och hålla i, så kan vi korta tiden för varje båt. Kranbilarna tar ju betalt för sin tid! Och det är ju inte meningen att några få ska stå hela dagen och slita med andras båtar. 

Vi vill därför att DU, i väntan på att din båt ska upp är med på spolplattan, liksom att du kommer tillbaka ner när din båt är ställd på plats. Hjälper vi varandra blir jobbet mycket enklare och roligare.

Tänk på att klä dig för jobbet på spolplattan, stövlar, regnjacka och ev. skyddsglasögon är att rekommendera.

Stephan och övriga på spolplattan