Viktig information – Spara på vattnet i Svanvik

Viktig information – Spara på vattnet i Svanvik

Följande uppmaning har vi fått ifrån samfälligheten i Svanvik därifrån vi får vårt vatten i hamnen.

Trots att det har regnat en del den sista tiden är det torrt markerna – generellt som torråret 2018. Styrelsen bevakar vattenkonsumtionen kontinuerligt och uppmanar nu till besparingar så att vattenförsörjningen till hela Svanvik säkras. 

Vi förbrukar för närvarande stora mängder renvatten. När det är så här torrt är det extra viktigt att använda det livsviktiga dricksvattnet klokt, så att vattnet räcker till alla.