Kategori: Okategoriserade

Bottentvätt på upptagningsdag

Bottentvätt på de gemensamma upptagningsdagarna! För att hålla nere kostnaderna, och samtidigt följa miljöföreskrifterna, måste vi hjälpa varandra. Det är varje båtägares ansvar att båtbotten är tvättad efter upptagningen. Men hjälps alla åt på spolplattan med att tvätta, borsta, skrapa, hålla rent och hålla i, så kan vi korta tiden för varje båt. Kranbilarna tar…
Läs mer

Upptagning

Datum för upptagning spikade Datum för upptagning 19:e september10:e oktober Läs mer under fliken ”Upptagning” där du även kan boka.

Viktig information – Spara på vattnet i Svanvik

Följande uppmaning har vi fått ifrån samfälligheten i Svanvik därifrån vi får vårt vatten i hamnen. Trots att det har regnat en del den sista tiden är det torrt markerna – generellt som torråret 2018. Styrelsen bevakar vattenkonsumtionen kontinuerligt och uppmanar nu till besparingar så att vattenförsörjningen till hela Svanvik säkras.  Vi förbrukar för närvarande…
Läs mer

Arbetsdag

12 april, samling kl. 10:00 vid klubbstugan

Sjösättning 2020

Följande datum är det gemensamma sjösättning: Lördag 18 april, start kl. 07:00Lördag 16 maj, start kl. 07:00

Premiär för vårt nyhetsbrev!

Här är första numret av vårt första nyhetsbrev Klicka här

Anmäl dig till e-postlistan

Som ett resultat av den nyligen avslutade medlemsundersökningen ser vi i styrelsen att det finns ett ökat behov från vår sida att informera om vad som händer i hamnen och vad vi gör. Vi kommer därför att införa ett kvartalsnyhetsbrev som kommer publiceras på vår hemsida, Facebooksida samt via e-post till de som önskar. För…
Läs mer

Medlemsundersökning

Styrelsen bjuder in alla medlemmar att svara på en enkät med 15 frågor angående era åsikter om hamnen. Detta hjälper oss att utveckla hamnen i den riktning ni medlemmar önskar. Du är helt anonym och det finns möjlighet att komma med egna förslag och idéer. Den fungerar lika bra att svara på i mobilen som…
Läs mer

Upptagning

Datum för upptagning av båtar är nu spikade: Lördag 21:e septemberLördag 12:e oktober