Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas i Svanviksladan söndagen den 12:e maj kl 10:00, välkomna!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19:e april. Kallelse med handlingar skickas ut med e-post senast 3 veckor innan årsmötet.