God Jul och Gott Nytt Båt-År 2024!

God Jul och Gott Nytt Båt-År 2024!

Svanviks Båtklubb, 23-12-23

Bäste klubbmedlem!

Nu lackar det mot jul, och snön har lagt ett vitt täcke över Svanvik. I hamnen och på uppläggningsplatsen är det stilla, solen gnistrar och Stigfjorden ligger som en spegel.

Ett aktivt båt-år närmar sig nu slutet, och vi gör en kort återblick av vad som skett under 2023, innan vi ser fram mot 2024.

Efter en mestadels grå och blöt vår kunde vi lätta på presenningarna och starta vårutrustningarna. En välbesökt arbetsdag med många goda insatser gjorde vår hamn redo för sommarens äventyr. Nytt för året är livräddningsposterna, sponsrade till en del av Orust Sparbank. Säkerheten i hamnen är en prioriterad del av klubbens verksamhet!

Vi genomförde årets årsmöte på traditionellt sätt i Ladan med god uppslutning. Där fastställdes avgifter och inriktning för arbetsåret, och 2022 lades till handlingarna. Två nya ledamöter valdes in som suppleanter, Oskar Klaesson och Magnus Haellqvist. I samband med mötet tackade vi av Lars Svensson och Arvid Martinsson för deras mångåriga insatser i styrelsen.

Försommarens strålande väder under maj och juni ingav förhoppningar om en sommar som 2018, men en juli med ömsom regn och blåst grusade dessa. Men att bryggsegla har sina fördelar, det ger tillfälle att träffa och umgås med klubbkompisar, snacka båt och fixa det där som skulle göras när båten låg i sjön… Augusti bjöd återigen på gott väder och de som hade sen semester är bara att gratulera.

Hösten kom hastigt på, två helger med gemensamt arbete med upptagningar, och sen var det dags för arbetsdag igen. Det är med glädje vi kan konstatera att så många medlemmar ställer upp och gör fina insatser. Det är alla medlemmars gemensamma insatser och arbete som gör att vi har den fina anläggning vi har och utvecklar, samtidigt som vi kan hålla avgifterna så låga som möjligt. Heder åt alla!

Säkerhetsarbetet i klubben gäller inte bara hamnen, utan även uppläggningsplatsen. Under sensommar och höst har det blåst ordentligt och vid två tillfällen har träd blåst omkull och skadat båtar. I det sammanhanget är det viktigt att vi eller annan medlem snabbt kan få tag på ägaren av båt och utrustning, så att åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare skada. Återigen, märk er båt/vagn/mast med namn och telefonnummer eller åtminstone med medlemsnummer!

En annan prioriterad del av klubbens verksamhet handlar om miljön. Som båtklubb har vi åtskilligt att förhålla oss till, liksom alla enskilda klubbmedlemmar! Nytt för i år är att det EU-direktiv som gäller verksamhetsutövare med fritidsbåthamn har fått Kommunen som tillsynsmyndighet. Det innebär bl.a. att klubben ska ta fram en avfallshanteringsplan för hamnverksamhet, med alla uppgifter om hur vi hanterar alla miljöpåverkande frågor som berör vår hamnverksamhet. En del i detta arbete resulterade i att vi nu har ett samarbetsavtal med Rossö Båthamn, där vi nu ska använda deras sugtömningsstation för att tömma våra avfallstankar från toaletterna ombord. Bara att ta en sväng över viken och tömma tanken, alltså! Klubbens avfallshanteringsplan lämnades till Orust kommun i tid, och i det fortsatta arbetet med klubbens miljöhantering kommer planen att revideras efterhand som vi förbättrar vårt arbete.

I detta miljö-sammanhang vill vi påminna om det egna ansvaret för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt, för att kommande generationer ska få samma möjligheter som vi att njuta av den västkust vi alla älskar. I första hand; ta med er ert avfall från båtlivet hem och sortera där! I andra hand, lägg restavfall i blå containern, och miljöfarligt avfall i avfallsstationen på uppläggningsplatsen. OBS! Förpackningar som kartonger, burkar och dunkar är inte farligt avfall, utan ska till förpackningsåtervinning. Tömning av container och miljöstationen kostar mycket pengar, så hjälps vi åt håller vi kostnaderna nere.

Ser vi fram mot 2024 så hoppas vi på ännu ett år med aktiva medlemmar och ständiga förbättringar av vår båtklubb. Vi arbetar vidare med att förbättra våra administrativa system, hålla koll på vilka båtar och deras ägare som ligger på upplägget, se till att alla betalar sina avgifter och serva med uppgifter och utskick. Ett arbete pågår där vi av GDPR-skäl måste få in kompletta personnummer (de fyra sista saknas i registret för en del medlemmar). Ett lag-krav, som ska förhindra att medlemmar och deras uppgifter blandas ihop. 

Har du bytt adress, fått nytt tel.nr eller E-post? Anmäl omgående!

För att hålla dig informerad om klubbens verksamhet är det vår hemsida på nätet som är vårt primära verktyg.

Har du frågor eller funderingar om klubben och vår verksamhet får du gärna kontakta oss i styrelsen. E-post styrelsen@svanviksbatklubb.se

Med gott hopp om ett fint 2024 och båtklubbshälsningar.

Styrelsen, SBK