Kategori: Okategoriserade

El och vatten avstängt

Vattnet är nu avstängt i hamnen och på upplägget. Elen till bryggorna är bortkopplade och all belysning är släckt för att spara el.

Upptagning

Årets upptagningsdagar är bokade, se fliken ”Upptagning” här på hemsidan där du även kan anmäla dig.

Upptagning

Datum och sista anmälningsdag för upptagning finns nu upplagt på hemsidan under fliken ”upptagning”. Du kan även anmäla din båt där eller skriva upp dig på listan som hänger på anslagstavlan på upplägget.

Arbetsdag

Arbetsdag söndag 18:e april Samling vid klubbstugan kl 10:00

Sjösättning 2021

Datum för sjösättning 2021 är: Söndag 25:e april, start 07:00 Lördag 15:e maj, start ca 10-11 Anmälningslista finns vid boden på upplägget alternativt här på hemsidan under fliken ”sjösättning”.

Upptagning

Observera att sista dagen att anmäla sin båt till lördagens upptagning är nu på onsdag 7/10. Du gör det enkelt under fliken ”Upptagning”, gå längst ner på den sidan och fyll i namn, båttyp och mobilnummer.

Medlemsundersökning 2020

I september förra året genomförde vi en medlemsundersökning, den gav många intressanta idéer och svar som styrelsen har använt i sitt arbete fram tills idag. Nu genomför vi därför återigen en ny undersökning och hoppas på att så många medlemmar som möjligt tar chansen att på ett enkelt och anonymt sätt bidra med era åsikter…
Läs mer

Handhavande Spolplattan

Handhavande Spolplattan Lås upp containern Koppla strömkabeln (med röd handske) till elskåpet på vaktstugans gavel Koppla den lösa vattenslangen som hänger i containern till slangen som hänger på vaktstugan och sedan till högtryckstvätten Koppla in strömmen till högtryckstvätten i elskåpet i containern (den ska normalt sitta färdigkopplad) På vaktstugans elskåps vänstra sida sitter huvudströmbrytaren. Sätt brytaren på…
Läs mer